Dambrudd kan gjøre stor skade på bebyggelse og E10. Jobber med tiltak