– Vi vil rette oppmerksomhet mot at det drives mye med vold mot kvinner