– Vi har hatt en jevn stigning i omsetning de siste årene

foto