Hva skjedde egentlig med Kabelvågkompaniet? Dette er status nå

foto