– For spinkelt å tro at informasjon og markedsføring vil løse utfordringene vi har