Startet på ny tunnelåpning: Blir over seks kilometer lang