Dette står å lese i en pressemelding fra politiet.

Et nytt prosjekt, kalt «Ved første kontakt», skal sikre at innringerne får svar med en gang, og slippe å bli sendt videre i systemet.

For å få til dette heves grunnkompetansen innenfor straffesaksområdet på sentralbordet, og det er opprettet et eget fagmottak for straffesakshenvendelser.

Prosjektet ble innført 28. november, og etter sju ukers drift er erfaringene positive.

– Innbyggerne opplever at de blir møtt med respekt og tatt på alvor, sier Stine Marie Brox Gundersen, leder for fagmottaket for straffesakshenvendelser.

Hun forteller videre at de gangene fagmottaket har et ubesvart anrop, forsøker de alltid å ringe opp igjen – til stor overraskelse for innbyggerne.

– Vi er også fornøyd med at vi har økt tilfredsheten blant innbyggerne, sier Gundersen.

En spørreundersøkelse blant innbyggerne som har vært i kontakt med politiet siden oppstart viser at 240 personer har gitt politiet en score på 4,5 (på en skala fra 1 til 5) på tilfredshet med tjenesten.

Også politimester Heidi Kløkstad er fornøyd med resultatene så langt.

– Dette er med på å sette innbyggerne i fokus og bidra til at vi utvikler politidistriktet i riktig retning, sier Kløkstad.