På det meste var 1.700 husstander uten strøm, får Våganavisa opplyst av overordnet vakt på Love driftssentral, Svein Husjord mandag rundt kl. 15.30.

– I Svolvær har vi fått de fleste tilbake på nett. Per nå er det 78 abonnenter uten strøm, som bor i sentrum. I Kabelvåg er det nå 82 kunder som er fri for strøm, sier han til Våganavisa.

På hjemmesiden til Elmea står det å lese at årsaken til strømbruddet en såkalt kabelfeil i høyspentnettet.

Ifølge Husfjord har de har funnet den sannsynlige feilen til strømbruddet i Svolvær og holder på med utbedring.

– Årsaken var en feil på en trafostasjon. Vi har foreløpig ikke funnet den bakenforliggende årsaken i Kabelvåg. Der holder vi på med det vi kaller seksjonering for å få abonnentene inn igjen på strømnettet.

Husjord understreker at de jobber for fullt med at alle skal få strømmen tilbake så raskt som mulig, noe han regner med ikke skal ta så lang tid.