I starten av august lyste Vågan kommune ut en 100 prosent fast stilling som saksbehandler ved koordinerende enhet i kommunen.

Koordinerende enhet ble etablert i 2012 med egen leder og har i dag 5,5 årsverk. Enheten er direkte underlagt kommunalsjef for helse og omsorg, og inngår i et tett samarbeid med kommunens enheter innenfor helse- og omsorgssektoren. Stillingen vil være lokalisert i Svolvær.

Åtte personer har søkt på stillingen, hvorav en er unntatt offentlighet.

Følgende har søkt på stillingen:

  • Silje Andreassen (36) K, Helsefagarbeider - Vågan, Norge.

  • Silje Kaspersen Dahl (39) K, Miljøterapeut - Vågan, Norge.

  • Dan Kristoffersen Johansen (39) M, Sykepleier - Vågan, Norge.

  • Kim Jarle Wroldsen (32) M, Chairperson - Solna, Sverige.

  • Wenche Jørgensen (56) K, Gruppeleder/Sykepleier - Vågan, Norge.

  • Maria Kristoffersen (37) K, Resepsjonist - Vågan, Norge.

  • Unntatt offentlighet

  • Benedicte Krane Antonsen (27) K, Helsefagarbeider - Vågan, Norge.