– Det å ikke ha et sykehus på dagens nivå er ikke akseptabelt