Prosjektet omfatter oppgradering av vann, avløp, elektro, veg, gatelys og fortau i Storgata, fra krysset ved Gymnasgata og ned til kryss Storgata/Avisgata. Dette skriver Vågan kommunen på sine nettsider.

Kommune har skrevet kontakt med entreprenør Ottar Bergersen & Sønn AS fra Vesterålen. Anleggsarbeidet vil pågå i omtrent to år og vil berøre framkommeligheten i Storgata og tilstøtende gater.

– Omkjøringsmuligheter vil fortløpende bli skiltet, skriver Vågan kommune.

Prosjektet utføres i samarbeid med Elmea som vil være med å dekke deler av kostnadene i prosjekt.

Dårlig tilstand på vannløpsannlegget

Vannløpsannlegget i Storgata består av omtrent 100 år gamle betong- og støpejernsledninger. Tilstanden på disse er dårlig og det har vært mye lekkasjer i denne gata. Norges vann- og avløpsinfrastruktur (VA-nettet) må utbedres og i den forbindelse har det også vært naturlig for kommunen å se på muligheten for en oppgradering av hele gaten.

Vågan kommune viser til at det høsten 2020 ble det utnevnt en politisk styringsgruppe, inkludert faglig personell fra blant annet vann- og avløp, vei, parkering og plan. Styringsgruppen kom frem til tre alternative løsninger for oppgraderinger, hvor kommunestyret i desember 2021 vedtok løsning hvor gate- og fortau etableres med asfaltdekke, og fortauskant av granitt.