Sånn kan en gang- og sykkelsti i Henningsvær bli

foto