Håper at plantekasser skal bidra til at biler ikke kjører inn