Dette ble offentliggjort under statsrådens besøk i Lofoten torsdag, skriver TV2.

En slik turistskatt, som planlegges innført i løpet av neste år, innebærer at turister må betale en tilleggsskatt på reiselivsrelaterte tjenester.

Eksempler på dette er overnatting, organiserte turer og suvenirer. Dette kalles besøksbidrag, eller turistskatt og finnes allerede i flere andre land.

– Lofoten og andre attraktive reisemål i Norge møter utfordringer knyttet til overturisme i høysesongen. Det må vi gjøre noe med, uttalte næringsministeren.

Turistskatt er dog ikke noe nytt i Lofoten og debatten om det burde ha blitt innført eller ikke, har pågått i flere år. Line Samuelsen i Destination Lofoten, sier til TV2 at dette er noe de har ventet på en god stund.

– Ved et besøksbidrag fra turister kan vi legge langtidsplaner for å få til en helhetlig forvaltning av våre natur - og kulturressurser for fremtidige gjester og innbyggere i Lofoten, sier hun til TV2.

Eier og daglig leder av Lofoten Explorer, Gunnar Skjeseth, er ikke like positiv til turistskatt. Han mener det allerede er nok av skatter og avgifter i Norge, og mener at midler til tilrettelegging bør bevilges over statsbudsjettet og øremerkes turistdestinasjonene.

Vestre understreker at ingen de fire destinasjonene som vurderes til å være med på prosjektet, har fått status som pilot. Han understreker at det jobbes med å finne løsninger i samarbeid med kommune og næring.