− Dette er en bekreftelse på det vi trodde skulle skje