Uoppgitte formuer for 6 milliarder kroner meldt inn