Flyttet inn i nytt lokale og utvider butikken

foto