Fraværsgrensa gjeninnføres uten unntaksreglene som ble innført grunnet korona: - Skal informere alle ekstra godt