Seks personer har søkt jobb i Svolvær barnehage - mens fem har søkt jobb hos PPT