I solnedgangens gyldenskjær blir det meste vakkert