Fortsetter i full stilling ut året: – Helt kritisk