– Ethvert prosjekt vi gjennomfører er en risiko. Den risikoen må vi være villig til å ta