Samferdselsdepartementet innstiller DAT, Widerøe og Lufttransport som vinnere på de regionale FOT-rutene der det har vært to eller flere tilbydere.

– Med disse kontraktene viser vi at vi nå er i gang med å nå regjeringens mål om lavere flypriser på FOT-rutene. På alle rutene innbefattet av disse avtalene vil maksimaltakstene halveres, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet lyste i april 2023 ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Norge.

På seks av ruteområdene betjent med fly mottok Samferdselsdepartementet tilbud fra to operatører; DAT og Widerøe. De aktuelle ruteområdene er:

  1. Lakselv–Tromsø

  2. Andøya–Bodø, Andøya–Tromsø

  3. Harstad/Narvik–Bodø, Harstad/Narvik–Tromsø

  4. Røros–Oslo

  5. Florø–Oslo

  6. Stord–Oslo

På helikopterruten Værøy–Bodø kom det inn tilbud fra fire operatører; Heli-Team, Arctic Aviation, Airlift og Lufttransport.

– Det nærmer seg kontraktsoppstart 1. april og 1. august neste år. Derfor deler vi for første gang opp tildelingen, og tildeler de ferdigforhandlede ruteområdene nå. Med de nye kontraktene, med lavere billettpriser og styrket kapasitet på flere av rutene, vil de reisende få et bedre flyrutetilbud, sier Nygård.

Når det gjelder driften av de resterende ruteområdene, kom det bare inn tilbud fra en operatør.

Det foregår fortsatt forhandlinger mellom departementet og den ene tilbyderen om disse ruteområdene.