– Hvis man skal få innbyggerne mot seg, er dette måten å gjøre det på