Innbyggere overrasket av plutselige parkeringstiltak