Kommunen selger eiendom på 36,7 mål: – Vi er nødt til å ha attraktive tomter