Vurderer å hive laksenæringa ut av det gunstige permitterings-regimet