– Fredningen er ikke til hinder for at Henningsvær kan utvikle seg videre