– Det er ingen tvil om at vi gjør ekstra tiltak ut ifra det som har kommet frem