Flere fra Vågan har søkt lederjobb hos Lofoten Avfallsselskap