Det var tidlig klart at det var en person som var savnet i forbindelse med brannen.

– Det var opplysninger om at en person muligens var inne i huset da det begynte å brenne. Personen var ikke gjort rede for og det ble satt i gang søk i nærområdet for å sjekke om vedkommende kunne ha kommet seg ut, sier operasjonsleder Ina Kristin Selfors.

Senere på kvelden ble det gjort funn av en omkommet person på branntomten.

– Krimteknikere fra politiet har vært inne på branntomten og det er gjort funn av en omkommet person. Politiet har all grunn til å tro at det er den savnede som er funnet. Den omkommende er en mann i 70 årene. Pårørende er varslet.

Politiet opplyser videre om at det ikke er mistanke om en straffbar handling, men vil fortsette etterforskningen for å finne brannårsaken.