Så raskt kan et folkebad stå klart: – Bruker mye ressurser på å komme med et alternativ