Dette gjør Vågan kommune for å rekruttere flere tilflyttere