– Ikke akkurat det største hittegodslageret, noe som egentlig er et positivt tegn