I den forbindelse blir det gjennomslipp av trafikk en gang i timen.

Øvelsen i Sløverfjordtunnelen holdes om kvelden mellom klokka 18.00 og 22.00. Det kjøres ledebil gjennom tunnelen minimum hver hele time, altså klokka 19.00, 20.00 og 21.00.

– Vi forstår at det er uheldig for trafikantene at vi må stenge vegen, men vi har tunnelsikkerhetsforskrifter og håndbøker som setter krav til gjennomføring av øvelser, sier brannvernleder Thomas Hansen Loe i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han peker videre på at øvelsen blir gjennomført på grunn av trafikantenes sikkerhet.

– Ved å øve sammen med lokalt brannvesen driller vi rutiner og samvirke slik at alle involverte skal være best mulig forberedt ved reelle tunnelhendelser.

Sløverfjordtunnelen har en gjennomsnittlig trafikk på 1400 kjøretøy i døgnet. En fjerdedel av disse er store kjøretøy.