Halvparten av kvinner i Vågan tok kreftforebyggende vaksine

foto