Storkontroll av fiskeribransjen avdekket flere brudd

foto