Men som en del av «strømpakken» mellom regjeringen og SV fredag morgen 17. desember, blir den nye nettleiemodellen nå utsatt. Det vil si Elmea AS ikke iverksetter den nye nettleiemodellen fra nyttår.

– Når Stortinget beslutter at det blir slik, følger vi i Elmea også opp dette, bekrefter konsernsjef Arnt Winter i Lofotkraft Holding AS. Slik situasjonen er fredag formiddag er det foreløpig uklart når den nye nettleiemodellen blir innført. Elmea viderefører derfor sin eksisterende nettleiemodell inntil videre. Nettleieprisene for 2021 videreføres derfor fra 1. januar 2022.

INVESTERINGSPLANER 2022 Konsernstyret i Lofotkraft Holding AS vedtok 17. desember disse investeringsrammene for 2022:

• Elmea AS 139 MNOK, som for det meste utgjør rehabilitering av linjenettet i ulike deler av Lofoten • Lofotkraft Bredbånd AS 31,4 MNOK. • Lofotkraft Produksjon AS 1,6 MNOK.

Investeringsplanene følger av vedtatte strategier og planer, og er en videreføring av pågående prosjekter.