− Det er utrolig mange som har glede av å få reparert brua

foto