Lørdag, ble det som nevnt meldt om tre nye tilfeller. De kom etter 57 tester fredag. – Alle var kjente nærkontakter til noen av de tidligere tilfellene og er satt i isolasjon. Det var få nye nærkontakter. – Test og smitteteamet gjorde en kjempeinnsats lørdag. Vi har kjente smitteveier og føler utbruddet er under kontroll.Søndag: – Vågan kommune har mottatt nok et positivt prøvesvar på Covid-19. Ikke nærkontakt direkte, men har vært gjest på Trevarefabrikken den 17. juni og er da sannsynlig smittet da. personen er satt i isolasjon og 3 nærkontakter i karantene. personen selv anses å ha vært smitteførende fra 23.06, ble syk den 25.06 og har vært i isolasjon siden.– Vi anser dette fortsatt som en forventet utvikling i smittesporingen. Husk å alltid bestille test, selv ved svake symptomer på halsvonde, hoste og tett nese. Isoler deg inntil prøvesvar fortsatt, skriver kommuneoverlege Jan Håkon Juul.

Mandag skal kommunen reteste en god del av nærkontaktene. – Hvis vi ender opp med negative prøver på alt dette skal vi puste ut igjen og gjøre oss klar for den neste runden med smittesporing og testing. For det vil komme. Og vi skal håndtere det også. Hvis vi får noen nye positive skal vi håndtere det også, sammen, som én kommune… (av ordet communis- det latinske ordet for et felleskap av mennesker), skriver kommuneoverlegen.