Uenighet rundt bygging av Gimsøy oppvekstsenter - dette ble vedtatt