Lofotkraft anser seg som aksjonær i Vesterålskraft