I likhet med en rekke andre aviser, går Våganavisa i gang med å teste ut bruken av kunstig intelligens (AI), og ikke minst hvilke muligheter den kan gi oss.

Intensjonen med å bruken er å frigjøre tid hos våre journalister, og for å skape bedre produkter for våre lesere.

Vi skal i hovedsak bruke AI til å finne og analysere store datamengder, og for å generere sammendrag av fakta, statistikk eller store saksdokumenter.

Kunstig intelligens skal aldri overstyre redaksjonelle vurderinger eller undergrave journalistisk etikk. Alt ansvar for innhold produsert av AI, ligger hos redaksjonen.

Det innebærer at all tekst som blir generert av kunstig intelligens, skal kontrolleres av en redaksjonell medarbeider.

Alle redaksjonelle avgjørelser i Våganavisa skal fortsatt tas av de som jobber her.

Alt innhold Våganavisa publiserer er underlagt redaktøransvaret. Vi er derfor ansvarlige for alt vi publiserer, uavhengig av om innholdet er laget med hjelp av AI eller andre teknologier.

Våganavisas retningslinjer for bruk av AI:

1. AI-generert innhold skal vurderes nøye og verifiseres av våre journalister.

2. Bruken skal være tydelig merket for leserne

3. Kilden til AI-generert innhold skal alltid oppgis

4. AI skal brukes på en etisk og ansvarlig måte.

5. Redaksjonen er ansvarlig for all bruk av AI i Våganavisa.

Disse retningslinjene skal evalueres fortløpende og oppdateres når det er nødvendig.