Hyller likestillingen i kommunestyret: – Endelig har vi oppnådd en kjønnsfordeling vi kan være stolte av