– De fleste har nok fått med seg denne endringen, men Nordland fylkesting har nå formelt vedtatt at alle strekninger som har færre enn hundre tusen passasjerer årlig, skal være gratis i Nordland, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande til Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

17 strekninger gratis

Passasjertallene som brukes for å avgjøre hvilke samband som blir gratis, er fra 2019. Altså før pandemien, 3og er derfor regnet å gi et riktig bilde av trafikken.

– Også øyene i flerkantsamband som har færre enn 100 000 passasjerer blir gratis. I tillegg vil vi etablere en ordning som gjør det gratis for kjøretøy på sambandene Stokmarknes – Innlandet og Bindalsbassenget, to bilførende hurtigbåtsamband. På disse to sambandene betaler man imidlertid for passasjerer, ettersom dette er hurtigbåtsamband, påpeker Sande.

Må forvente venting

Også i år forventes det stort trykk på ferjene i sommer. Både fordi mange ferjer fra 1. juli blir gratis, men også fordi det er utfordringer rundt passlevering og streik i flybransjen, to faktorer som kan gi endrede reiseplaner for feriehungrige nordmenn.

– Eksempelvis kan man jo anta at det på sambandene over Vestfjorden vil kunne bli økt press over Skutvik, nettopp fordi denne reisen er gratis, mens de andre sambandene ikke er det. De reisende som må med ei ferje på et gitt klokkeslett må rett og slett møte opp i god tid. Det er ikke mulig å forhåndsbestille tur med fylkesferjene våre, poengterer Sande.

Øyer skal på sikt gjøres gratis

Fylkesrådet jobber tett opp mot regjeringen for å gjøre vilkårene for å leve og drive næring langs nordlandskysten enda bedre. Målet er at alle ferjestrekninger til øyer uten andre vegforbindelser til fastlandet, på sikt skal gjøres gratis. – I denne omgang har vi funnet rom for å gjøre strekningene med under 100 000 passasjerer gratis. Og så jobbes det videre med å få gjort også de andre strekningen gratis, sier fylkesråd Monika Sande.