Skattesjokk stopper opprettelsen av Nord-Norgefond