– Vi klarer oss gjennom livets brutaliteter når vi ikke står alene