Innbyggere på Eidet er bekymret for utbygging på Haugen