Allan vil bli ny direktør for Norsk Luftfartsmuseum