– Stasjonen var utsatt for en brann tidlig på 60-tallet, men greide seg

foto